‘IT op maat maakt lapmiddelen in thuiszorg overbodig’

Beleidsmakers in de thuiszorg blijven hangen in “een halfbakken modernisering”. Daarbij gaat er veel aandacht uit naar lapmiddelen zoals bijvoorbeeld de zorg-cassière, terwijl er onvoldoende oog is voor fundamentele verbeteringen met behulp van informatietechnologie. Dat stelt Hans ter Brake, zorgspecialist bij ICT-dienstverlener Unit4.

Lees verder

ICT geeft cliënt meer autonomie

Het verhogen van de productiviteit van zorgmedewerkers en de cliënt in een positie brengen dat hij meer grip krijgt op zijn eigen zorg. Dat is wat Unit4 beoogt met het ECD Cura. “De kwaliteit van zorg kan zoveel hoger en de kosten per cliënt zoveel lager als we dingen slim organiseren en écht gebruik gaan maken van de kansen die digitalisering biedt.” Een gesprek bij Unit4 met Hans ter Brake over innovatie in de care.

Lees verder

Zorgverlening is óók gegevensuitwisseling

Voor mij is ‘team’ nu al het belangrijkste woord van 2015 in de zorg. Een cliënt krijgt met steeds meer disciplines te maken. Zeker nu mensen langer zelfstandig willen of moeten blijven wonen. Mensen krijgen aandacht en zorg, maar die komt thuis, vindt plaats in de wijk of de cliënt gaat ergens op bezoek. Hierdoor moet de kwaliteit van zorg omhoog en de integrale kosten per cliënt omlaag. Prima, maar wil dit echt slagen dan moeten relevante gegevens wel voor alle betrokkenen toegankelijk zijn. Gegevensuitwisseling mag niet de zwakste schakel van een team zijn.

Lees verder

Vierkoppig monster in langdurige zorg …

Eerder deze maand hoorde ik Mona Keijzer (woordvoerder zorg van het CDA) en Pauline Meurs (voorzitter van de RVZ) op de radio zeggen dat de bureaucratie in de gezondheidszorg sterk moet worden teruggedrongen. Toeval of niet: een dag eerder werd ik gebeld door Actiz, omdat zorgorganisaties zich bij hen beklaagd hebben over de grote tariefsverhoging van sommige ICT-leveranciers. En in diezelfde week voorspelt de Organisatie voor ICT Leveranciers in de Zorg (OIZ) een grote ICT-chaos bij zorgorganisaties per 1 januari 2015; velen zullen hun automatisering nog niet op orde hebben voor de nieuwe manier van communicatie met gemeenten en zorgverzekeraars. Dat verwacht ik ook. Maar erger nog, we creëren met de nieuwe zorgwetten een administratief monster voor de komende jaren.

Lees verder

LSP: Buckler of T-Mobile

Recent kopte de NRC: “Arts en apotheker verdienen aan patiënt die dossier deelt”. Het bericht in de NRC bleek een voorbode van veel berichten die de onrust over het ‘landelijke EPD’ (LSP) voeden. De communicatie op TV en in de pers draagt er niet aan bij om die onrust weg te nemen. Wat is het LSP dan wel en hoe kunnen we draagvlak en uitrol verbeteren en versnellen? Lees verder

Wanneer is anytime?

Het was Stephen Fry die wees op redundantie in de Martini reclame ‘anytime, any place, anywhere’ (AAA). Hij vroeg zich af wat het verschil is tussen ‘any place’ en ‘anywhere’. Dat is wellicht over het hoofd gezien door de betreffende reclamemaker. Door de opkomst van mobile devices zoals smartphones en tablets voegt de ICT-industrie graag ‘any device’ toe. Het draadloze netwerk en mobiele internet zorgen ervoor dat mensen nu helemaal vrij zijn om content en applicaties te gebruiken. Altijd, overal en op ‘alle’ apparaten. Lees verder

Voelt u al de hitte van 2012?

Mijn verwachtingen met betrekking tot de zorgICT voor 2012 zijn tweeledig. Het is allereerst duidelijk dat er verder bezuinigd wordt op de zorg. De zorgvraag neemt echter door medisch technische ontwikkelingen en vergrijzing snel toe. De overheid wil dat de uitgaven voor de zorg niet onbeheersbaar stijgen maar op zo’n 10 procent van het BNP blijven. Mede door de kredietcrisis groeit het BNP echter minder hard dan de zorgvraag. Dus, als we de patiënt geen zorg willen onthouden en de zorgverlener niet minder willen belonen, zal er anders, efficiënter gewerkt moeten worden.

Lees verder