PGD live in Australië

Een huisarts in Brisbane was in september 2012 de eerste zorgverlener die geautomatiseerd gegevens publiceerde in het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) van één van haar patiënten. Vanuit haar gecertificeerde HIS zette ze gegevens in de ‘shared health summary’ van het PGD.

Lees verder

Advertenties

Geef de patiënt zijn gegevens terug!

Te korten aan zorgpersoneel en stijgende kosten van gezondheidszorg vragen om maatregelen. De rol van de patiënt wijzigt. De woorden van e-Patient Dave op HIMSS12 gaan niet meer uit mijn geheugen: “Let patients help!”.
Ehealth, portalen, LSP en ook PHR’s komen hoewel veelbelovend en ondanks veel aandacht en grote investeringen maar niet of langzaam van de grond. Kunnen patiënten en ICT helpen?

Lees verder

Stopt het PHR met Google Health?

Google kondigde onlangs het einde van haar Personal Health Record (PHR) aan. Gebrek aan belangstelling van consumenten is de belangrijkste reden. Ik lees vele aanvullende meningen. En, concurrent Microsoft gaat door met HealthVault. Tijd voor een doorkijkje.

Lees verder

Gaat het PHR het landelijke EPD opvolgen?

Nu de Eerste Kamer de sturing van de overheid op het Landelijke-EPD stopte, verwachten velen een doorbraak van het Personal Health Record (PHR). Zij geloven dat draagbare, door de patiënt gecontroleerde, web-gebaseerde elektronische dossiers de basis vormen voor regionale en nationale (digitale) zorgnetwerken. En, dat het PHR toegang biedt tot de medische gegevens van elke patiënt. Ik denk dat de inzet van het PHR voor communicatie tussen patiënt en zorgverleners en zorgverleners onderling de moeite van het overdenken waard is. Onderstaand een volgende bijdrage.

Lees verder

De business case van het personal health record

Het personal health record (PHR) staat enorm in de belangstelling. De aankondigingen van Microsoft in 2007 en Google in februari 2008, heeft de marketing van PHR’s een enorme boost gegeven. Ze bestaan echter al vele jaren. Met name in Amerika zijn er leveranciers met vele tienduizenden klanten. Toch liet Microsoft onlangs op het EPD-symposium in Hoorn optekenen op zoek te zijn naar een investeerder. UVIT gaf daar aan wel interesse maar nog geen business case te hebben.

Lees verder

Personal Health Record, de ontbrekende schakel in de zorgICT

De Amerikaanse arts en vooraanstaand IT-specialist Holly Miller is een van de meest hartstochtelijke voorvechters van het Personal Health Record (PHR) in de VS. Twee jaar lang zat zij de stuurgroep Personal Health Records voor van de Health Information Management Systems Society (HIMMS).

Lees verder