Kredietcrisis: een kans voor zorgICT

De invoering prestatiegerichte bekostiging heeft grote gevolgen voor de financiën van zorgorganisaties. Bovendien moeten zorgorganisaties door wijzigingen in regelgeving bouwinvesteringen zelf terugverdienen. Door de kredietcrisis wordt het aangaan en vernieuwen van financiële verplichtingen bemoeilijkt terwijl marktwerking juist moet leiden tot vernieuwing van zorgverlening en daarmee tot investeringen in organisatie, bouw en ICT. Lees verder

Advertenties

Obama zet in op zorgICT

Bijna 90% van de Amerikanen vindt dat gezondheidszorg fundamenteel moet veranderen. Daarmee werd gezondheidszorg inzet van de verkiezingsstrijd. Lees verder