Zorgverlening is óók gegevensuitwisseling

Voor mij is ‘team’ nu al het belangrijkste woord van 2015 in de zorg. Een cliënt krijgt met steeds meer disciplines te maken. Zeker nu mensen langer zelfstandig willen of moeten blijven wonen. Mensen krijgen aandacht en zorg, maar die komt thuis, vindt plaats in de wijk of de cliënt gaat ergens op bezoek. Hierdoor moet de kwaliteit van zorg omhoog en de integrale kosten per cliënt omlaag. Prima, maar wil dit echt slagen dan moeten relevante gegevens wel voor alle betrokkenen toegankelijk zijn. Gegevensuitwisseling mag niet de zwakste schakel van een team zijn.

Lees verder

Advertenties

Technologie laat de zorgkosten dalen

De zorgkosten kunnen wel omlaag. Hoewel de vergrijzing een flinke hap uit het beschikbare budget neemt, ontstaan er op technologisch gebied weer mogelijkheden om een budgettair bloedbad af te wenden.

Lees verder

LSP: Buckler of T-Mobile

Recent kopte de NRC: “Arts en apotheker verdienen aan patiënt die dossier deelt”. Het bericht in de NRC bleek een voorbode van veel berichten die de onrust over het ‘landelijke EPD’ (LSP) voeden. De communicatie op TV en in de pers draagt er niet aan bij om die onrust weg te nemen. Wat is het LSP dan wel en hoe kunnen we draagvlak en uitrol verbeteren en versnellen? Lees verder

PGD live in Australië

Een huisarts in Brisbane was in september 2012 de eerste zorgverlener die geautomatiseerd gegevens publiceerde in het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) van één van haar patiënten. Vanuit haar gecertificeerde HIS zette ze gegevens in de ‘shared health summary’ van het PGD.

Lees verder

Geef de patiënt zijn gegevens terug!

Te korten aan zorgpersoneel en stijgende kosten van gezondheidszorg vragen om maatregelen. De rol van de patiënt wijzigt. De woorden van e-Patient Dave op HIMSS12 gaan niet meer uit mijn geheugen: “Let patients help!”.
Ehealth, portalen, LSP en ook PHR’s komen hoewel veelbelovend en ondanks veel aandacht en grote investeringen maar niet of langzaam van de grond. Kunnen patiënten en ICT helpen?

Lees verder

ERP 2.0 voor gezondheidzorgorganisaties (deel II)

De zorgvraag stijgt en de zorgkosten ook. De politieke en maatschappelijke druk op toegankelijke en goede zorg én tegelijkertijd de noodzaak tot beheersing van kosten wordt groter. Premier Mark Rutte en minister van financiën Jan-Kees de Jager spreken over de zorg als een ‘kwantitatief onbeheersbaar koekoeksjong’. Een mogelijke oplossing is verdere verbetering van de samenwerking tussen zorgverleners en zorgverzekeraars. Je zou kunnen stellen dat dit kan door zorgcontrolling en het regionaal verzekerings technisch resultaat (R-VTR) naar elkaar toe te laten bewegen.

Lees verder

Voelt u al de hitte van 2012?

Mijn verwachtingen met betrekking tot de zorgICT voor 2012 zijn tweeledig. Het is allereerst duidelijk dat er verder bezuinigd wordt op de zorg. De zorgvraag neemt echter door medisch technische ontwikkelingen en vergrijzing snel toe. De overheid wil dat de uitgaven voor de zorg niet onbeheersbaar stijgen maar op zo’n 10 procent van het BNP blijven. Mede door de kredietcrisis groeit het BNP echter minder hard dan de zorgvraag. Dus, als we de patiënt geen zorg willen onthouden en de zorgverlener niet minder willen belonen, zal er anders, efficiënter gewerkt moeten worden.

Lees verder