Voelt u al de hitte van 2012?

Mijn verwachtingen met betrekking tot de zorgICT voor 2012 zijn tweeledig. Het is allereerst duidelijk dat er verder bezuinigd wordt op de zorg. De zorgvraag neemt echter door medisch technische ontwikkelingen en vergrijzing snel toe. De overheid wil dat de uitgaven voor de zorg niet onbeheersbaar stijgen maar op zo’n 10 procent van het BNP blijven. Mede door de kredietcrisis groeit het BNP echter minder hard dan de zorgvraag. Dus, als we de patiënt geen zorg willen onthouden en de zorgverlener niet minder willen belonen, zal er anders, efficiënter gewerkt moeten worden.

Lees verder

Advertenties