11 lange termijn BI-trends in de gezondheidszorg

Kwaliteit, transparantie en kosten zijn drie onderwerpen die de berichtgeving over de Nederlandse zorgsector domineren. Zorgorganisaties willen weten hoe ze er voor staan. En, ze zijn op zoek naar informatie om de geboden zorg en de bedrijfsvoering te verbeteren. Daarnaast vragen overheden, inspecties, zorgverzekeraars en patiënten steeds meer openheid en informatie. Om het gewenste overzicht en inzicht te verkrijgen, neemt de interesse in business intelligence (BI) toe. We signaleren 11 trends in business intelligence voor gezondheidszorgorganisaties.

Lees verder

BI: voer voor leerprocessen

De recessie van afgelopen maanden is weer een bewijs dat organisaties flexibel in moeten kunnen spelen op veranderingen in de markt. Organisaties die alleen beschikken over informatie die terugkijkt naar het verleden, lopen het risico verrast te worden door bepaalde ontwikkelingen.

Lees verder