Vier vragen van M&I over innovatie in de Care

M&I/Partners stelde me medio 2015 een viertal vragen over innovatie in de care. M&I begeleidt en adviseert haar klanten bij projecten op het snijvlak van management en ICT. Onderstaand de vragen en de antwoorden namens Unit4.

1. Wat is jullie visie op de integratie van het ECD met ehealth, domotica en PGD en welke rol nemen jullie hierin?

Het ECD is webbased en biedt functionaliteiten voor de cliënt en haar informele zorgnetwerk, bestaande uit familie, mantelzorg en overige betrokkenen. Dit kan via cliënt self service (CSS, portaal) en het zogenaamde Verwantenportaal. In principe kunnen alle functies van het ECD worden gebruikt waarbij de autorisatie, authenticatie en user interface zijn afgestemd op de doelgroep. Wij maken dus principieel geen onderscheid tussen ‘medewerkers in loondienst van een zorgorganisatie’ en andere gebruikers van het ECD. Daarnaast wordt het ECD geïntegreerd met platforms en systemen voor ehealth, keten- of netwerkzorg (KIS), domotica/thuistechnologie en PGD. Hiervoor dienen de webservices en andere functionele integratiemogelijkheden van het ECD als uitgangspunt. Door deze netwerk gebaseerde insteek, kunnen cliënten en zorgprofessionals digitaal ondersteund samenwerken met het sociale netwerk van de cliënt en daarnaast zorgverleners en professionals van andere (zorg)organisaties. Binnen dit stelsel zal een verscheidenheid van Apps functioneren (app-o-theek) die samenwerken met alle relevante gegevens van de cliënt en waar zinvol gekoppeld worden met digitale hulpmiddelen van de cliënt (PCD, patient care devices zoals digitale stress meters en weegschalen met bluetooth).

Wij zien met name samenwerkende zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en ICT bedrijven werken aan de implementatie van oplossingen voor ehealth, domotica/thuistechnologie en PGD. Deze worden geïntegreerd met het ECD tot ‘self driven’en zinvolle oplossingen in de ondersteuning van en zorg voor kwetsbare mensen. Het ECD speelt vanuit verantwoordelijkheden en ambities van zorgorganisaties, de rol van integrator van gegevens en alignement van functies voor de verschillende rollen en technologieën in het netwerk van de cliënt. Daarin gaat een ECD voor care-organisaties veel verder dan een EPD voor ziekenhuizen. Op korte termijn gaat het om de inzet van software en apparatuur voor verbetering van arbeidsproductiviteit, veiligheid en kwaliteit van zorg via contact/consult op afstand, signalering, waarneming en metingen. Meer in het algemeen gaat het om: zelfservice (autonomie), zelfmanagement (regie) en multidisciplinair samenwerken (netwerk).

Op de wat langere termijn zullen geavanceerde thuistechnologie en robots op steeds grotere schaal betaalbaar en ingezet worden. Per cliënt betreft dit dus steeds het ondersteunen van nieuwe evenwichten in bijvoorbeeld kwaliteit van leven, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten en levenslust. Minder controle en meer adaptatie met ondersteuning door minder (betaalde) menskracht en meer technologie.

We denken dat gemeenschappelijke sociale business cases en mogelijkheden voor opschaling van oplossingen aanvullende impulsen kunnen gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn vormen van focus op behoeften en doelen van kwetsbare mensen in een plaats of regio, regionale samenwerking, variatie onderkennen en benutten. Wij verwachten dat bestuurders van zorgorganisaties nadrukkelijker voor samenwerking zullen gaan kiezen. Wij stimuleren samenwerking tussen alle benodigde partijen en opschaling van zinvolle (en betaalbare) oplossingen. Een voorbeeld hiervan zijn de werkgroepen waarin we actief participeren omtrent de integratie van burgerportalen/PGD en het ECD. 

2. Welke Ehealth/PGD functionaliteiten/applicaties/domotica vormen onderdeel van jullie aanbod op dit moment en welke in de toekomst?

Wij richten ons met het ECD op de zorg voor en ondersteuning van kwetsbare mensen. Dit omvat in toenemende mate functies voor cliënten (CSS). De gegevens worden geregistreerd door zorgverleners en andere medewerkers van zorgorganisaties. Steeds vaker treffen wij de cliënt en informele zorgverleners aan het toetsenbord aan voor het registeren van gegevens in en het opvragen van informatie uit het ECD. Via portalen van zorgorganisaties neem je dus cliënten en informele zorgverleners op in  (gedigitaliseerde zorg-)processen van de betreffende zorgorganisaties.

Deze rollen worden gedeeltelijk overgenomen door en aangevuld met Apps, domotica/thuistechnologie en PGD die specifiek, zijn gericht op behoeften en doelen van de betreffende cliënt en zijn netwerk. De functies hiervan zijn anders en uitgebreider dan dat een portalen van zorgorganisaties beogen. Omgekeerd komt de cliënt ‘digitaal in de regie’ door zelf via CSS (portaal), Apps of PGD betrokken te zijn in en sturing te geven aan zorgprocessen – die ook zorgorganisatie overstijgend zijn. Door de verdergaande integratie in het netwerk van de cliënt – inzake zorg, leren, werk/dagbesteding, vrije tijd – zijn cliënt en zorgorganisatie in staat autonomie en zelfmanagement optimaal digitaal te ondersteunen. Door inzet van het PGD worden zorgorganisaties onderdeel van het (gedigitaliseerde  zorg-)proces van de cliënt. Dat is de omgekeerde beweging. De vraag is waar en wanneer deze twee innovaties (of eigenlijk: innovatierichtingen) elkaar zullen ontmoeten.

3. Koppelen jullie het ECD met Ehealth, domotica en/of PGD of gaan jullie daarin voorzien?

Wij integreren op dit moment het ECD met domotica/thuistechnologie oplossingen van diverse leveranciers. Daarnaast integreren wij bijvoorbeeld burgerportalen/PGD en Apps met de Unit4 Cura Suite. Voorbeelden hiervan zijn: Quli voor cliënten en verwanten en de Cura App voor ambulante zorgverleners.

4. Aan welke randvoorwaarden moet een Ehealth/domotica/PGD applicatie voldoen in relatie tot integratie/koppeling met het ECD?

Unit4 richt zich op en conformeert zich aan (alle) beschikbare standaarden, zoals HL7, inzake definities en communicatie van gegevens ten behoeve van semantische interoperabiliteit. Voor het care-segment hebben standaarden die bedacht zijn vanuit settings en transacties in de ziekenhuizen soms nog relatief weinig waarde. Deze moeten – en zullen naar verwachting – de komende jaren verder worden uitgebreid voor de care. Ook inzake de domotica/thuistechnologie en PCD’s (patient care devices) zien wij intensivering van samenwerking en standaarden die integratie en adaptatie ondersteunen. Daarnaast is dringend behoefte aan unieke digitale identificatie en authenticatie van burgers – cliënten, mantelzorgers, informele zorgverleners – en ‘objecten’ (IoT).

 

Voor de publicatie van M&I met de originele tekst zie de volgende link.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s