Netwerkdenken in zorg zet cliënt echt centraal

De vraag naar zorg neemt toe terwijl de budgetten onder druk staan. Hoe om te gaan met dit feit, is een uitdaging. Een passende oplossing is er nog niet. Ik denk aan een andere rol voor zorgaanbieders om zo de kosten in toom te houden en toch kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. De rol van een zorgorganisatie verschuift van “zorgen voor naar zorgen dat”. Minder druk maken over het leveren van zorg en meer over dat die zorg wordt geleverd. Dat betekent netwerken creëren tussen alle betrokkenen rondom een cliënt: formele zorgverleners en het sociale netwerk. Ook ICT-leveranciers moeten denken in netwerken om de nieuwe rol van zorgorganisaties te ondersteunen.

Hoe regisseer ik dat de cliënt een goed sociaal bestaan heeft? Deze vraag zou toekomstgerichte zorgorganisaties bezig moeten houden. In plaats van cliënten binnen de muren houden, nadenken over goedkopere vormen van zorg die kwalitatief beter zijn.

Bezuinigingen
Dat “netwerkdenken” gebeurt binnen de zorg op dit moment niet. Er is bijvoorbeeld op woensdag een dagactiviteit gepland voor vijftien cliënten. De norm schrijft voor dat er drie begeleiders mee moeten. Die worden dan ingepland. Dit is eigenlijk niet meer gewenst met al die bezuinigingen die zorgorganisaties moeten doorvoeren. Beter is het dat zorgorganisaties de regie nemen en aan verwanten van de cliënten via een bericht op het verwantenportaal vragen of ze mee willen gaan als begeleider. Dat is veel fijner voor de cliënt want die ziet een bekende als begeleider en de zorgorganisatie bespaart kosten.

Koraal Groep
Preventie wordt belangrijker in de zorg. Koraal Groep heeft dit uitstekend begrepen. Passend bij de toenemende aandacht van zorgkantoren voor een ‘gezonde leefstijl’, heeft Hank van Geffen (destijds voorzitter Raad van Bestuur van Koraal Groep) het Mont Ventoux-project ontwikkeld. Dit project is in 2012 klein – met 50 deelnemers – begonnen. Dit jaar deden er zo’n vierhonderd deelnemers mee: jongeren met een beperking, buddy’s en vrijwilligers. Om dit te kunnen organiseren, heeft Van Geffen voor veel lokale publiciteit gezorgd. Dat gaf zoveel energie dat er allerlei fietsclubjes zijn ontstaan waar cliënten met begeleiders trainden voor de beklimming op 18 juni jl. De begeleiders zijn vrijwilligers die enthousiast zijn geworden over het project. Als Koraal Groep dit regulier had moeten organiseren, was het vanwege de kosten nooit gelukt. Maar door in plaats daarvan op te treden als regisseur is het een groot succes.

Regiefunctie
Dit soort initiatieven met ICT te ondersteunen is zeer complex. De ICT wordt gedaan vanuit de organisatie met wet- en regelgeving als leidraad voor de registratie van zorgactiviteiten. Om de regiefunctie met ICT te ondersteunen, zal er een opslagsysteem in de cloud moeten komen rondom de cliënt dat onafhankelijk is van een zorgaanbieder. Het sociale netwerk rondom de cliënt bijvoorbeeld familie, sportvereniging en mantelzorgers moet er toegang tot kunnen hebben. Maar ook diverse zorgverleners, vrijwilligers en de cliënt zelf natuurlijk. De ICT-systemen van de verschillende specialisten moeten ook toegang kunnen krijgen tot de relevante data van de cliënt. Specialisten registreren hun bevindingen die vervolgens ook worden teruggekoppeld naar het centrale opslagsysteem. Het is complex om dat georganiseerd te krijgen.

Er zijn al wel enkele initiatieven op dit gebied. Bijvoorbeeld het CL!CT-project van Koraal Groep. Het doel is om de zelfredzaamheid en de normalisatie van elke individuele cliënt te bevorderen met behulp van innovatieve ICT-tools. Of wat dacht je van Stichting Gerrit die samenwerking beoogt tussen zorgverleners rondom de cliënt vanuit meerdere organisaties.

Paradigmashift
De uitdaging is om deze individuele initiatieven aan elkaar te koppelen zodat er een integrale informatievoorziening mogelijk is. Dat is zeer complex. Het is zaak dat er een centrale regisseur komt die deze initiatieven stroomlijnt. Die regisseur zorgt ervoor dat ICT-bedrijven hun oplossingen geschikt maken voor onderlinge gegevensuitwisseling. Alleen door denken in netwerken in plaats van denken in organisaties kunnen dit soort initiatieven slagen. Maar ook zorgorganisaties moeten transparanter worden voor andere zorgaanbieders rondom de cliënt. Door de budgetbeperkingen is het niet mogelijk om alles zelf te doen. Door het creëren van netwerken met alle partijen rondom de cliënt en de hulp van slimme ICT-hulpmiddelen kan de zorg kwalitatief beter en goedkoper.

 

Deze blog is eerder gepubliceerd op ZorgVisie ICT en is cocreatie met Jan Pol, directeur Gezondheidszorg van UNIT4 en Tom Modderkolk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s