PGD in Australië: één jaar later …

Alle Australiërs kunnen vanaf juli 2012 een PGD openen. Via reeds veel gebruikte ehealth-sites en portalen stimuleert de overheid opschaling naar in eerste instantie 500.000 van de 22 miljoen inwoners.

 

En, lukt ‘t? Het doel van 500.000 deelnemers in één jaar is niet bereikt. Op 30 juni 2013 waren er 397.745 gebruikers. Dat is 1,9% van de bevolking. Dit verschil wordt in eerste instantie geweten aan de te geringe participatie van huisartsen en te weinig integratie met EPD’s van “publieke” ziekenhuizen. Dat wordt veroorzaakt doordat de sociaal-maatschappelijk issues en de urgentie daarvan vanuit het perspectief van gezondheidszorg en met name de medici (toch) te weinig aandacht hebben gehad. En, ook daar ervaart men de perverse financiële prikkels die ehealth niet stimuleren.

Complex en tijdrovend
Er worden nog te weinig uploads vanuit de zorg gedaan. Zorgverleners vinden het koppelen van hun EPD’s lastig en de gegevensuitwisseling vervolgens te veel tijd kosten. Zij willen betaald worden voor de extra tijd die ze besteden aan het samenstellen en uploaden van gegevens van patiënten. Daarnaast wensen zorgverleners uitbreiding en tegelijkertijd vereenvoudiging van de mogelijkheden. Zorgverleners willen ook verbetering van het beheer van de gegevens zodat zij beter kunnen vertrouwen op de volledigheid en juistheid ervan.

Ouderenzorg profiteert al wel

Veel ouderenzorg-organisaties richten PGD’s in met en voor hun patiënten. Hierbij staan de behoeften en doelen van de ouderen centraal. Met name hun kinderen profiteren vervolgens van de toegang tot deze informatie. De ouderenzorg ervaart vooral voordelen als het PGD vergaand geïntegreerd is met de systemen waarmee zij zelf en hun ketenpartners – met name huisartsen en ziekenhuizen – werken. Er is bijvoorbeeld meer zicht op medicatie-informatie en de door patiënten gewenste zorg rondom het levenseinde.

Versnelling
De laatste maanden gaat het snel. Na 15 maanden hebben 888.825 mensen zich aangemeld voor het PGD. Dat is 4% van de bevolking. De snelle groei van de registraties is vooral te danken aan door het Ministerie van Volksgezondheid en Vergrijzing gesubsidieerde registratieprogramma’s waarbij met name ouderen geholpen worden.

Hoe verder
De Australische overheid realiseert zich, dat ze aan het begin van een lang traject staat. Inmiddels ligt haar focus op doorontwikkeling van het systeem, intensivering van de dialoog met zorgverleners en verdere opschaling van het gebruik. Men is er van overtuigd dat het PGD een handig en bruikbaar instrument is voor veiliger en effectiever gezondheidszorg.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s